Amdanom ni

Mae parc carafanau a gwersyllfa Bodowyr wedi leoli ar arfordir gorllewin Môn, a chaiff ei adnabod fel Mam Cymru. Mae Ynys Môn yn cynnig gweithgareddau amrywiaethol iawn, atyniadau hanesyddol, yn ogystal mae mwyafrif or arfordir wedi’i neilltuo fel ardal amgylcheddol sensitif. Lleolir y parc mewn ardal wledig hardd gyda golygfeydd cefngwlad prydferth  iawn, tua 6 milltir o borthladd Caergybi, sy’n gyfleus ar gyfer y fferi i Ddulyn. Rhedir parc carafanau a gwersyllfa Bodowyr gan deulu agos a chyfeillgar sy’n croesawu carafanwyr, Beicwyr, Cerddwyr, a ralis carafanau, cyn belled a eich bod yn archebu lle ymhell o flaen llaw.

Llwybr wrth ochr y llyn Bodowyr (newydd)

Mae’r parc wedi leoli’n hwylus ar gyfer nifer o weithgareddau hamddenol gan gynnwys;

 • Marchogaeth
 • Pysgota
 • Gwilio adar (R.S.P.B)
 • Golff
 • Chwaraeon dŵr
 • Canolfan Hamdden

 

GWASANAETHAU LLEOL

Siopau; 1 milltir i siop hwylus pentref Bodedern, 4 milltir i archfarchnadau Caergybi, yn ogystal a amrywiaeth eang o dafarndai a bwyteydd lleol. Mae gwasanaeth bws lleol yn rhedeg heibio mynedfa’r parc i lawer o leoliadau gwahanol ledled Môn.

 

CYFLEUSTERAU

 • Llwybr ger y Llun (Newydd)
 • Toiledau
 • Cawodau
 • Ystafell ‘olchi
 • Dŵr
 • Ardal wared o gemegion
 • Rhewgell
 • Parc Plant

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English