Archebu

Ymholiad Archebu

Mae cŵn wedi’i caniatau cyn belled a’i bod yn cael ei cadw ar lîd drwy’r amser. Nid ydym yn caniatau mwy na dau gi i bob parti, a DIM bridiau peryglus. Diolch.

£25 blaendal sydd ei angen fesul llain (nad ydynt yn ad-dalu). Balans sy’n daladwy ar ôl cyrraedd (Sieciau yn daladwy i: M.Hughes)

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English