Gwely a Brecwast

Bodowyr Bed and Breakfast

Haddurno’n hardd 3 En-suite ystafell ddwbl gyda chawod, a the a choffi.

Teledu /, DVD a Freeview.

Brecwast  o’ch dewis gyda tost, sudd oren ffres, te a choffi.

£55 -£60 pob nos.

Stafelloedd wedi addurno’n ddeniadol gyda chyfleusterau cyffelyb i’r uchod. Digon o le a golygfeydd arbennig.

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.