Lleoliad

Lleolir Bodowyr ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Ar yr A55  ar y ffordd o Fangor i Caergybi dewch i ffwrdd o cyffordd 4. Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown a ddylai eich tywys yn uniongyrchol i’r Parc Carafanau sydd oddeitu milltir or brif ffordd.

Os ar goll yna plis cysylltwch a ni i gael canfyddiadau, mi fyddwn yn hapus i’ch cymorth.

 

PEIDIWCH A DEFNYDDIO SAT NAV I’N CANFOD.

Cyfeiriad Post

Parc Carafannau Bodowyr
Bodowyr
Bodedern
Holyhead
Ynys Mon
LL65 3SS

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.