Pethau i’w wneud

Ar Safle

Parc Carafanau Bodowyr yw’r lle perffaith i eistedd ‘nol  ymlacio, a mwynhau eich gwyliau. Mae Parc chwarae i’r plant, ac os rydych yn wiliwr adar gwyllt byddwch yn falch iawn o glywed fod y parc yn safle bywyd gwyllt o fri.

Ar yr Ynys

Mae’r parc wedi’i  leoli’n hwylus ar gyfer nifer o weithgareddau hamddenol gan gynnwys;

  • Marchogaeth
  • Pysgota
  • Gwilio adar (R.S.P.B)
  • Golff
  • Chwaraeon dŵr
  • Canolfan Hamdden Caergybi neu LLangefni

GWASANAETHAU LLEOL

Siopau; 1 milltir i siop hwylus pentref Bodedern, 4 milltir i archfarchnadau Caergybi, yn ogystal a amrywiaeth eang o dafarndai a bwyteydd lleol. Mae gwasanaeth bws lleol yn rhedeg heibio mynedfa’r parc i lawer o leoliadau gwahanol ledled Môn. Edrychwch ar amserlen neu gwefan arriva; www.arriva.co.uk

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English