Gwylio Adar a Chadwraeth

Rydym yn ffoddus tu hunt yn ein lleoliad –llecynnau tawel a heddychlon wedi’i hamgylchynnu gan diroedd amaethyddol, llynnoedd a chorsydd.

Rydym yn brysur datblygu llwybrau cerdded o amgylch ein gwlyb diroedd a llynnoedd ynghyd a safleoedd gwylio adar penodol ar gyfer y ornitholegydd.

Ceisiwn droedio llwybyr gofalus cynbelled ag mae mynedeiad a disefydlogi bywyd gwyllt yn y cwestion. Rydym yn gwneud ein gorau I gael y cydbwysedd yn gywir.

Croesawn fewnroddiad a chyweithrediad wrth geisio datblgu Bodowyr fel gwarchodfa adar fechan.

Mae ardfordir gorllewinol Ynys Mon yn  adnabyddus am draethau a chlogwynni godidog. Mae y rhai sy’n gyfarwydd ar ardal yn deallt  ein bod o fewn cyrraedd hawdd I nifer o safleoedd RSPB megis Ynys Lawd, Cemlyn, Morfa Malltraeth, Ynys y Fydlyn ac eraill.

Bydd nifer o’n cwsmeriaid yn buddsoddi’n helaeth! mewn cyfarpar bwydo y tu allan I’w carafan ac yn gwario’r diwrnod yn gwylio campau eu cyfeillion pluog.

Mae sawl rhywogaeth preswyl ym Modowyr ond bydd nifer o ymwelwyr yn galw heibio are eu ffordd I’r gogledd ar de.

Rhai o’r adar ar welwn yw ….y Boncath, Colomenod Stoc, y Creyr bach, Bras y cyrs, y Ffesant, y Gwalch glas, y Pila gwyrdd, Hwyiad copog, y Cnocell fraith fwyaf, Gwyddau gwyllt grelag, Llinos bengoch, Ieir dwr, Hwyiad pengoch, Cornchwiglod, Cwtiaid, Tylluanod, y Creyr glas, Coch dan-aden a’n cyfeillion arbennig y Gwenoliaid syn dychwelyd yn gynt bob blwyddyn.

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English